Väntelista

24 februari 11:00 - 12:00


Ta del av fördelarna


Hur kan en ny syn på verksamhet, medarbetare och projekt hjälpa i en osäker tid med hög förändringstakt och ökande krav från både medarbetare och kunder?

Genom en agil transformation blir din organisation bättre rustad inför morgondagens utmaningar. Under detta webinar kommer vi att titta på några aspekter av vad det innebär och vad vinsterna av det kan vara.

En förändring till ett agilt synsätt ger förutsättningar för stora framsteg inom:

• Medarbetarengagemang
• Transparens
• Tydligare prioriteringar och nyttofokus
• Kortare tid till kundvärde

Väntelista

Vi ses vid skärmen! 

Mgruppens webinar är live och när du anmält dig kommer vi maila dig en länk så du kan delta via videoverktyget Zoom. 

Väntelista

Utbildare

Magnus Österholm
Föreläsare

Magnus Österholm är konsult inom Agila arbetssätt och utbildar inom projektledning, ledarskap och agila tekniker. Han har mer än 20 års erfarenhet av både traditionell och agil projektledning inom prouktutveckling hos bland annat Ericsson och Telenor.

Läs mer

Organized by